dctloader
0%
Navigáció
Edit Template

Adatkezelési tájékoztató

Kérlek, figyelmesen olvasd el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértsd, hogy az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezeljük a személyes adataidat és megismerd az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid.

Az adatkezelési tájékoztató kiterjed a Napata-Ebcsont / Schmidt Henry, mint Képző, a képzésekkel kapcsolatos, a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ által előírt, a kapcsolattartáshoz, illetve a számlázáshoz szükséges adatok kezelésére, valamint a Képző, a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15.§ alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megváltoztassuk, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amelyek miatt Téged is kötelezően értesítenünk kell, azt haladéktalanul megtesszük.

A Napata-Ebcsont / Schmidt Henry adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az alábbi tájékoztatást adja:

 

A Weboldal üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Napata-Ebcsont / Schmidt Henry ev.
Székhely: 2483 Gárdony, Tompa köz 4.
Weblap: www.ebcsontodu.hu
Kapcsolattartás: 2483 Gárdony, Tompa köz 4.
Telefon: +36 30 9719328
E-mail: info(kukac)ebcsontodu.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2483 Gárdony, Tompa köz 4. e-mail: info(kukac)ebcsontodu.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 

1. Az Ebcsont Masszázs Odú ügyfeleinek adataihoz hozzáférnek:

A weboldal üzemeltetője: 
Napata-Ebcsont / Schmidt Henry (adatait lásd fent)
(Minden adathoz hozzáfér)

A weboldal tárhelyszolgáltatója (hosting):
Dotroll Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Adószám: 13962982-2-42
(A tárolt adatok fizikai helye. Az adatokhoz nem fér hozzá.)

A weboldal fejlesztője:
Napata-Ebcsont / Schmidt Henry (adatait lásd fent)
(Minden adathoz hozzáfér)

A weboldalt üzemeltető cég könyvelője:
SukorAdó

(Csak a számlákon szereplő adatokhoz fér hozzá: név/lakcím, cégnév/székhelycím, adószám)
Személyes adataid akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha azokat a tudomásomra hozod a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Messenger, weboldalon keresztül az online időpontfoglaló űrlap kitöltésével, e-mailben, telefonon, élőszóban, valamint személyesen az állapotfelmérő és adatkezelési lap kitöltésével.

Az Ebcsont Masszázs Odú fantázia nevű (továbbiakban EMO) vállalkozás adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulásodat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatod. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön tájékoztatlak.

Tájékoztatlak, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozást, mint adatkezelőt. A vállalkozás a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az informatikai eszközön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

2. Milyen adatokat kérünk, tárolunk, és mi történik azokkal?

– A szerver biztonsága érdekében a látogatók IP címét (szerverlogok). Ezeket az adatokat 24 óra elteltével töröljük.

– Hírlevélre történő feliratkozáskor:
Kezelt adatok: név, e-mail cím

– Kiadványok megrendelésekor:
Kezelt adatok: név, e-mail cím, a számlázáshoz szükséges adatok

– Tanfolyamok regisztrálásakor: a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§ alapján
Kezelt adatok: név, születési adatok, anyja neve, e-mail cím, iskolai végzettség, a számlázáshoz szükséges adatok

Az Ebcsont Masszázs Odú adattárolásából leiratkozni, kivéve képzések estében, a minden hírlevél alján lévő LEIRATKOZÓ linkre kattintva lehet, illetve kérésre az ügyfélszolgálatnak írt emailben: info(kukac)ebcsontodu.hu

Leiratkozás után minden adat VÉGLEGESEN és VISSZAVONHATATLANUL törlésre kerül.

A képzési regisztrációban megadott adatokat a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15.§ alapján történő adatszolgáltatási kötelezettség szerint a jogszabályi felhatalmazás időszakáig – jelen esetben nyolc évig tároljuk.

3. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

Az Ebcsont Masszázs Odú szolgáltatásainak nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása, egészségi állapot felmérése, sérülések elkerülése, oktatások szervezése valamint elégedettség és elkötelezettség növelése céljából kezeljük.

Képzés esetében a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15.§ alapján történő adatszolgáltatási kötelezettség szerint.

4. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

 • a) A személyes adataid – név, lakcím (adószám biz. esetben) ahhoz szükségesek, hogy a számviteli törvénynek megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • b) Lehetőséged van megadni a születési dátumodat a regisztrációs és adatkezelési lapon. E-mail címedre és/vagy telefonszámodra időpont-egyeztetés, kapcsolattartás, esetleges kérdések megválaszolása, hasznos, akár marketingcélú linkek átküldése céljából van szükségem. Továbbá a számlázó programommal kiállított számládat e-mailben pdf formátumban küldöm át Neked (elektronikus számla). Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • c) A regisztrációs és adatkezelési lap aláírásával kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy rendelkezhessem ezzel a nyilatkozatoddal és tárolhassam azt. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulásodat a teljes neved, telefonszámod és/vagy e-mail címed, valamint esetlegesen a születési dátumod megadásával (regisztrációs és adatkezelési lap kitöltésével, aláírásával) adod meg.

Amennyiben a számlázáshoz szükséges adatokat (teljes név és teljes cím) nem adod meg, a szolgáltatást nem tudod igénybe venni.

5. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük.
A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

A születési dátumot, kapcsolattartás céljából megadott adatokat és az állapotfelmérő és adatkezelési lapot legkésőbb az utolsó találkozásunkat követő egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm.

A Facebook-on közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen (oldal like törlése a felhasználó által, Facebook profil törlése a felhasználó által, Messenger üzenetek törlése a felhasználó által).

6. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 • a) hozzáférés a Rád vonatkozó, általam kezelt adatokhoz; élhetsz az adathordozási jogoddal
 • b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • c) a Rád vonatkozó, általam kezelt adat törlése (ez a jog az esetlegesen megadott születési dátumodra, valamint a kapcsolattartási adataidra vonatkozik);
 • d) az adat kezelésének korlátozása;
 • e) a személyes adataid direkt marketing célokból történő felhasználásának megtiltása;
 • f) a személyes adataidnak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása vagy ennek megtiltása;
 • g) bármely Rád vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
 • h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

7. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) [email protected].

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Cookie szabályzat és tájékoztató

Az oldalon a cookie-k használata a látogatók kényelmét, az oldal használatának minőségét javítják, illetve statisztikai célokat szolgálnak. A weboldal látogatásával Ön hozzájárul a Cookie-k használatához is. Amennyiben nem szeretné, hogy az weboldal Cookie-kat hozzon létre a számítógépén, kérjük hagyja el azt, vagy kapcsolja ki a Cookie-k engedélyezését a böngészője beállításaiban. (lásd alább)

Mi az a cookie és miért van rá szükség?

A cookie egy kisméretű adattároló elem, amiben a weboldal bizonyos – a klienshez kifejezetten kötődő – információt tárol.

Rengeteg minden nem működik egy weboldalon cookie-k nélkül:

 • online fizetés
 • webáruházak kosárrendszerei
 • bármiféle belépés (ide értve a Facebook, Google.. etc logint, vagy egy blogon a hozzászólás céljából való belépést)
 • videó site-ok beállításai
 • bizonyos esetben a mobil és az asztali verzió közötti váltás
 • stb.

Lehetővé teszik továbbá, hogy felismerje a weboldal a böngészőt, és így például alkalmazkodjon a mobil illetve asztali megjelenéshez, illetve a kettő közötti átmenet biztosításában is szerepe lehet.

A cookie-k ezen kívül lehetőséget biztosítanak a weboldal tulajdonosának, hogy nyomon kövesse a látogatási folyamatokat, és így a látogatási szokásokat figyelembe véve fejleszthesse az oldal tartalmát. Ezek az információk veszélyt nem hordoznak, viszont hozzájárulnak az Ön által látogatott weboldal fejlődéséhez.

Amennyiben az oldal Google Analyticset használ, alapból cookie-k jönnek létre a számítógépén. Az Analytics adatvédelmi szabályzatát és tájékoztatóját itt éri el: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

Amennyiben az oldal Adsense-t használ, az ahhoz kapcsolódó tájékoztató itt érhető el: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

A Facebook szintén használhat Cookie-kat abban az esetben, hogyha az oldalon bármilyen Facebook plugin használatban van, vagy Like gomb van beépítve. Erről részletek: https://www.facebook.com/help/206635839404055

Cookie típusok jellemzői

Nélkülözhetetlen cookie-k / Funkcionális cookie-k

Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására – például belépés, webshop kosár… stb.
A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen működni.

Teljesítmény cookie-k

Az oldal használatáról gyűjtenek információt, illetve a felhasználó tevékenységéről. Személyes azonosításra nem alkalmasak, de információt szolgáltatnak a böngésző típusáról, a monitor felbontásáról, a weboldal bejárásának módjáról. Céljuk, hogy olyan adatokat szolgáltassanak a weboldal tulajdonosának, amelyekkel az oldal működését, minőségét javíthatják.

Reklámcélú cookie-k

Céljuk, hogy a weboldalon megjelenő reklámok minél inkább a látogató igényeihez és érdeklődéséhez igazodjanak. Ilyen cookie-kat csak azok az oldalak szolgáltatnak, amiken reklámok jelennek meg. (lásd például Adwords)

A cookie veszélyes?

Cookie-kat az oldalak 20 éve használnak, csak eddig nem értesült róla. Nélkülük a weboldalok funkcionalitásának nagyrészét nem lehetne biztosítani. Amennyiben eddig nem volt ezzel problémája, jó esetben a jövőben sem várható. Az EU-s szabályozás megköveteli, hogy a weboldal tulajdonos figyelmeztesse a látogatót a Cookie használatára, ugyanakkor semmivel sem lett veszélyesebb a cookie-k használata, mint ezelőtt bármikor.

Cookiek nélkül nem biztosítható a web számtalan szolgáltatása, így szinte nincs weboldal, ami ne használná őket így vagy úgy. Az esetek nagyrészében a cookiek semmilyen kritikus személyes adatot nem tárolnak és személyes azonosításra is alkalmatlanok.

A cookie-ban általában a weboldallal kapcsolatos kisméretű, klienshez (böngészőhöz) kapcsolódó információk tárolódnak, úgy mint például beállítások, vagy belépési adatok. Cookie nélkül nem fog tudni belépni szinte egy oldalon sem. Amennyiben valakit odaenged a számítógépéhez, és a kedvenc blogjáról nem lépett ki, természetesen az illető visszaélhet a lehetőséggel. Illetve valaki, aki a számítógépéhez hozzáfér, a cookiek megszerzésével esetleg kárt okozhat Önnek. Így érdemes a számítógépet valamilyen formában védeni a külső hozzáféréstől.

Cookiek tiltása

A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál megvan az esély hogy nem fognak megfelelően működni.

A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.

Google Analytics tiltása böngésző pluginnel: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Cookie-k tiltása Chrome böngészőben: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Cookie-k tiltása Firefox böngészőben: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Cookie-k tiltása Internet Explorer böngészőben: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
Részletek angol nyelven: www.aboutcookies.org

 
 
 

Ebcsont Masszázs Odú

Alternatív gyógymódokkal segítjük a kutyák mozgásszervi megbetegedéseit. Mindent megteszünk a mozgás teljes szabadsága érdekében.
Oldalak
Oldalak
Hírlevél
Iratkozz fel hírlevelünkre, és értesülj időben képzéseinkről, szolgáltatásainkról.
Sikeresen Feliratkoztál! Valami hiba történt... Kérlek próbáld újra!

A kisállatokon, elsősorban kutyákon végzett rehabilitációs és megelőző jellegű masszázst ezzel az ötvözött masszázstechnikai szemlélettel Magyarországon kizárólag és egyedüliként az Ebcsont Masszázs Odú végzi és oktatja. Az Ebcsont Masszázs Odú és az Ebcsont Campus nevet, a tanfolyamok elnevezését, a www.ebcsontodu.hu és az ebcsont-campus.hu weblapon szereplő tartalmakat, a tanfolyamok szakmai tartalmát részben vagy egészben másolni, annak részét vagy egészét oktatási célra felhasználni, vagy egyéb céllal reprodukálni szigorúan tilos, jogi eljárást von maga után!
További részletek a Felhasználási feltételekben olvashatók!

Copyright © 2024 Ebcsont Masszázs Odú/ Schmidt Henry. Minden jog fenntartva.

Ez a tartalom nem másolható