...
dctloader
0%

Felhasználási Feltételek

A jelen Felhasználási feltételek a Napata-Ebcsont / Schmidt Henry ev. (2484 Gárdony, Meder u. 7., a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett Ebcsont Masszázs Odú weboldal (www.ebcsontodu.hu, a továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásai igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weboldal látogatója, a képzésre jelentkező, illetőleg mindenki, aki a Weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi (a továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó a Weboldal bármely szolgáltatásának használatát megkezdi, elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Az Üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználási feltételek módosítására. A módosításról a Weboldal nyitóoldalán közzétett rövid felhívásban tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételek módosítását.

Általános rendelkezések

1.) A Weboldalon található tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll a 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint, és előzetes írásbeli engedély nélkül semmilyen formában nem használható fel. Az oldalon található összes tartalom felhasználása, feldolgozása, utánközlése akár részben, akár egészben csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével, a forrás aktív linkkel történő megjelölésével lehetséges. A Weboldal bármely tartalmának megváltoztatása, engedély nélküli utánközlése, bevételszerző tevékenységre való felhasználása jogellenes. A Weboldal egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött tartalom további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. Jogosulatlan felhasználás esetén az Üzemeltető jogait büntető- és polgári eljárás keretében érvényesíti az alábbiak szerint: az Üzemeltető neve és a forrás megjelölése nélküli megjelentetés, utánközlés, átdolgozás díja: 15.000,- Ft /szó/nap. A Weboldalon (vagyis az ebcsontodu.hu és a facebook.com/kutyamasszazs oldalain) található megoldások, grafikai elemek, ötletek, szlogenek és szófordulatok, valamint az Üzemeltető kiadásában megrendelhető kiadványok saját tevékenységben történő felhasználásának díja – darabonként: 10.000.000,- Ft + Áfa.

2.) Amennyiben bármely természetes vagy jogi személy a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag az Üzemeltetővel való megállapodás (pl. banner-csere, vagy hirdetési, illetve együttműködési kampány) alapján jogosult megtenni.

3.) Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért – Üzemeltető saját hirdetései kivételével – az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Amennyiben a Weboldalon mások által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek is találhatók, és az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk elérhető weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, és azok tartalmát nem ellenőrzi.

4.) Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon a Felhasználó által közzétett hozzászólások tartalmáért. A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal az általa közzétett tartalmakért.

5.) A Weboldal tartalma tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető nem felel, ugyanakkor törekszik a Weboldalon található információk szakszerű tartalommal történő elhelyezésére és folyamatos frissítésére. A Weboldalon megjelenő információk és adatok saját célú felhasználása kizárólag a Felhasználó felelősségére történhet.

6.) A Felhasználó az általa használt szoftver- és hardvereszközök aktualitásáért és alkalmasságáért önmaga felel.

7.) A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Weboldal működését, vagy az azon kínált szolgáltatások működését veszélyezteti, zavarja vagy lehetetlenné teszi, valamint tilos hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére nem jogosult.

8.) Minden Felhasználó jogosult a gyaníthatóan törvénybe ütközően közzétett tartalmakat Üzemeltetőnek jelenteni. Üzemeltető ezt követően a lehető leggyorsabban reagál, és amennyiben szükséges, szerkeszti vagy törli a jelentett tartalmat.

9.) A feliratkozással a Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére az Üzemeltető reklámcélú elektronikus üzeneteket, hírleveleket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. A feliratkozás során megadott adatok kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

Képzésekre való jelentkezés menete, fizetési feltételek és elállási jog

1.) A Felhasználási feltételek jelen része a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza az Ebcsont Masszázs Odú és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

Az Ebcsont Masszázs Odú kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az EMO és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés, így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.
A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket az EMO a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

2.) A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Az EMO kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az oktatas@ebcsontodu.hu e-mail címen van lehetőség.

Nincs olyan magatartási kódex, amely az Ebcsont Masszázs Odú szolgáltatásaira vonatkozna.

3.) Jelentkezés a képzésre
A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az oktatas@ebcsontodu.hu e-mail címen. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre. A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát az EMO fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon. Amennyiben a Weboldalon az EMO minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az EMO nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést az EMO csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az EMO-t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az EMO fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét vagy a védjegyoltalom miatt. A védjegy jogtulajdonosa fenntartja a jogot, hogy szakmai szempontokat mérlegelve elutasítsa a képzésen való részvételt.

4.) A jelentkezés menete
A Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az általa kiválasztott Képzésre. A Jelentkezési lap kitöltésekor a Jelentkezőnek ki kell választania a meghirdetett képzési időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, valamint a Felnőttképzési adatszoláltató rendszer felé továbbítandó adatokat, úgymint anyja neve, születési adatok, iskolai végzettség és oktatási azonosító. A Jelentkező a „Jelentkezem a képzésre!” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem a képzésre!” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

5.) Az EMO a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a Díjbekérőt a számlázási adatokkal. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti az EMO felé az oktatas@ebcsontodu.hu e-mail címen. A Jelentkezőnek a Képzés(ek) részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzésen történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Képzés(ek) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt az EMO a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj EMO-hoz történő beérkezését követően a a szerződés véglegesítésre kerül, Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást és elektronikus számlát kap. Ezután történik meg a papír alapú szerződéskötés, majd a távoktatási felülethez való hozzáférési link és belépési adatok kiküldése.

6.) Fizetési feltételek
A Jelentkező a részvételi díjat az EMO jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül vagy megrendeléskor bankkártyás fizetési módot választva azonnali online bankkártyás tranzakcióval is kiegyenlítheti.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az EMO / Napata-Ebcsont/ Schmidt Henry ev. bankszámlájára megérkezik.

7.) Elállási jog
A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ 14.m) A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20.§ szerinti jogát.”
A regisztrációra, vagyis a képzésre jelentkezésre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód. Amennyiben a képzés hozzáférési linkje (a távoktatási felület belépési adatai) kiküldésre került, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a képzés ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált.
Amennyiben befizette a regisztrációs díjat (Foglaló) vagy a teljes képzési díjat és mégsem tud részt venni a tanfolyamon, úgy lehetősége van az egy éven belül induló azonos tanfolyamon való részvételre. Amennyiben ezt nem veszi igénybe, úgy a Foglalót vagy a teljes képzési díjat a Ptk. vonatkozó jogszabályai értelmében elveszíti.
Tekintettel arra, hogy a képzés elméleti anyagai elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

A képzésre való jelentkezés menetéről a Jelentkezés menete menüpontban is olvashat.

8.) A képző általános számítógép használat és kezelési kérdésekben nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget.

 
 
 

Ebcsont Masszázs Odú

Alternatív gyógymódokkal segítjük a kutyák mozgásszervi megbetegedéseit. Mindent megteszünk a mozgás teljes szabadsága érdekében.
Oldalak
Hírlevél
Iratkozz fel hírlevelünkre, és értesülj időben képzéseinkről, szolgáltatásainkról.
Sikeresen Feliratkoztál! Valami hiba történt... Kérlek próbáld újra!

A kisállatokon, elsősorban kutyákon végzett rehabilitációs és megelőző jellegű masszázst ezzel az ötvözött masszázstechnikai szemlélettel Magyarországon kizárólag és egyedüliként az Ebcsont Masszázs Odú végzi és oktatja. Az Ebcsont Masszázs Odú és az Ebcsont Campus nevet, a tanfolyamok elnevezését, a www.ebcsontodu.hu és az ebcsont-campus.hu weblapon szereplő tartalmakat, a tanfolyamok szakmai tartalmát részben vagy egészben másolni, annak részét vagy egészét oktatási célra felhasználni, vagy egyéb céllal reprodukálni szigorúan tilos, jogi eljárást von maga után!
További részletek a Felhasználási feltételekben olvashatók!

Copyright © 2024 Ebcsont Odú. All rights reserved.

Ez a tartalom nem másolható

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.